Cathrine Aschim
 

Discover who you were made to be

Samtaler - Coaching - Mindfulness

 
 
 
graffiti-2629456_1920.jpg
 

"Identitet kan sies å være et av språkets vanskeligste ord"

Identitet er en komplisert prosess mellom det indre og det ytre perspektivet, den individuelle interaksjonen med andre, og et samspill mellom sosiale, kulturelle og biologiske faktorer. I dagens samfunn er man nødt til å bygge sin egen identitet og sitt liv på ulike arenaer, noe som for mange kan skape frykt for å ikke passe inn.

Dette igjen skaper roller barna og vi som mennesker blir støpt inn i og igjen en rolle som vi lever opp til på grunn av andres forventninger av hvordan de vil at vi skal og bør være.

Ønsker du å forstå deg selv bedre?

 
mind-2616307_1280.jpg
 


Metode

Både gode og vonde følelser er en del av oss, de har noe å fortelle. Å finne følelsene er et viktigere første skritt enn å tenke oss om - om vi vil forstå oss selv.

Kroppen betaler en høy pris når vi ikke tar oss tid til å bli kjent med følelsene våre. Uten følelser, ingen endring. Kroppen snakker. Følelsene har noe å fortelle. Det kan være en smertefull, men forløsende reise – å forsøke å lytte og integrere.

Hvert menneske har sin historie som er et spennende puslespill og min interesse er å hjelpe deg å finne løsninger for at du skal ha det bra og finne tilbake igjen på din vei.

Kjærlighet er både limet som binder alt sammen og "løsemiddelet" som løser opp alt som er fastlåst.

face-839852_1920.jpg
 

Tjenester

 

Innen både sykepleiefaget og andre helsefag har det de siste årene kommet fram et økende behov for et mer helhetlig syn på kropp og sjel. Dette har skapt en økende etterspørsel, både hos brukere og behandlere, etter en mer helhetlig orientert sykdomsforståelse. Et fysisk problem er aldri tilfeldig og har alltid en dypere sammenheng.

Behandlerrollen er viktig, og det kreves stor grad av selvinnsikt og kjærlighet til seg selv for å kunne være en annens hjelper. Når jeg coacher er jeg ekstra oppmerksom på energier og kroppslige forandringer, jeg coacher intuitivt. Det ligger mange viktige svar og venter på deg, når du lytter helt inn til hva kroppen din forteller deg. Dine celler husker, det er der en stor del av dine erfaringer er lagret.

 
 
photo-1503525843663-de9d754d9b3c.jpeg
 


Om meg

 

Jeg har selv, både gjennom personlige erfaringer og gjennom samtaler med andre mennesker, erfart sammenhenger mellom kroppslig sykdom og det levde liv. Jeg har også erfart at sykdomsprosesser kan snu til helbredelsesprosesser når det indre får tale og konflikter bevisstgjøres. Som sykepleier i helsevesenet ble jeg også tidlig oppmerksom på at pasientene ofte så sin sykdom i sammenheng med livserfaringer, dette kom frem når de fikk rom for å snakke om det.

Det er en fordel at jeg som din terapeut også har erfart hvordan det oppleves å gå i terapi. En terapeut kommer ikke lengre med andre, enn man har kommet med seg selv.

 
 
 
quote-723073_1920.jpg