photo-1490124202977-5cf3173f72b2.jpeg

Om Meg

 

Meningen med livet og eksistensielle spørsmål har alltid vært et gjentagende tema for meg opp igjennom livet, der særlig tilknytning og relasjonstraumer har hatt et stort fokus. Det å ha separasjonsangst og har vært livredd for å miste de jeg er glad i har gjort meg redd for å binde meg til nye mennesker, da frykten for å ikke å se dem igjen har vært enorm.

Jeg har så langt jeg kan huske alltid vært fasinert av det åndelige/ paranormale, noe som i senere tid har gjort at jeg har lest mye alternativ litteratur, vært tiltrukket av miljøer og arenaer der slike temaer har stått i fokus. Jeg har de siste 10 årene reist på retreater og deltatt på ulike kurs verden rundt alene, kurs innen det holistiske, deriblant reiki, sjamanisme og mediumskap. Det i seg selv har gitt livet mange inntrykk og ikke minst tid til å reflektere over livets store spørsmål og mystikk. Dette har vært utrolig interessant og svært utviklende for meg, da jeg mer eller mindre har vært på konstant leting hele livet.

Jeg har alltid vært en pliktoppfyllende sjel, eller en “flittig maur” som jeg ble kalt som liten, som alltid viste stor omsorg for andre. Så for meg ble valget å utdanne meg til sykepleier det eneste som jeg følte jeg kunne velge. Da tilnavnet Florence Nightingale tok over for den “flittige mauren".

Først 8 år senere valgte jeg å studere psykiatri da jeg har en dyp dragning mot å ville forstå menneskesinnet på et dypere plan, sett opp mot et åndelig perspektiv. Hungeren etter forståelsen av friskt og sykt, å kunne se sammenhengen var og er fortsatt stor. Og ikke minst døden har vært noe som jeg har jobbet tett innpå, men som også har vært en stor del av mitt private liv.

Nå etter snart 13 års erfaring som psykiatrisk sykepleier og en lang livserfaring tar jeg nå fatt på et nytt kapittel i livet mitt, der jeg vil skape noe av all min erfaring og kunnskap. Å være så heldig å kunne endelig få dele dette gjør meg bare fattig på ord.

Jeg har valgt at starte min egen praksis, da med ulike typer av tilbud dels fordi min erfaring har vist meg at effekten er både god og varig. Og fordi jeg i det etablerte systemet opplevde å ha mindre og mindre tid til den enkelte klient. Jeg ser en veldig dominant kontur i behandlingstilbudene, hvor medisinsk behandling har fått en uforbeholden stor plass.

For meg er nærværet og relasjonen mellom klienten og meg viktige elementer i de ulike tilbudene jeg tilbyr. Når du velger meg som terapeut, har jeg en oppriktig interesse i deg som menneske, hvilket er med på å fremme relasjonen og dermed behandlingsprosessen. Det viktigste utgangspunktet i behandlingen vil alltid være deg og dine problemer/ temaer. Jeg vil møte deg med empati, nærvær og et åpent sinn, enten du ønsker hjelp til å løse floker i privatlivet eller i arbeidslivet.

Jeg kom over begrepet salutogenese da jeg studerte psykiatri for en del år tilbake. Det fanget min oppmerksomhet da og har siden hatt en stor innvirkning på mitt eget liv både privat og i jobbsammenheng.

Vanligvis forholder leger seg til patogenese, altså hva som gjør oss syke. Men en salutogenetisk orientering fokuserer på kildene til helse. Det er en kompleks forståelse av helse. Å være en del av livet selv, utsetter oss for stressfaktorer som er umulig å forutse hvordan de vil virke inn på helsen vår. Antonovsky kaller det helsens mysterium og søker å finne svar gjennom salutogeneseteorien.

Aaron Antonovsky var en israelsk-amerikansk sosiolog, kjent for sin forskning på forholdet mellom stress, helse og velvære. Han var misfornøyd med den etablerte medisinens og det moderne helsebegrepets skarpe skille mellom syk og frisk. Han utviklet teorien om salutogenese, teori om fysisk og psykisk helse som fokuserer på hva som fremmer god helse og gir individer økt mestring og velvære, som en motsatsteori til patologien. Innen den salutogene forståelsen har helse med holdningen til livet å gjøre, holdninger til å takle stress og uventede forhold.

Men salutogenese er ikke en teori som ikke anviser direkte løsninger, men som gir et tankesett rundt sentrale begreper som kan hjelpe oss til å lede oss til produktive ideer, noe jeg har en sterk tro på og jobber ut ifra.

Jeg har erfaring fra å jobbe med blant annet stress-håndtering, konfliktløsning, empatisk kommunikasjon, traumer, angst, depresjon, lavt selvbilde, utbrenthet, sorg, overgrep, og spirituell søken for å nevne noe. Jeg har alltid vært og er et åndelig engasjert menneske, og de senere årene jeg har fått erfare den store gleden det gir å ta i bruk enda større deler av bevisstheten og det å bare VÆRE. Jeg drives av å hjelpe mennesker videre i livet, og bidra til personlig vekst og utvikling. Menneskemøter, hendelser i hverdagen og andre opplevelser får meg til å se på livet i en større sammenheng.

 
 
photo-1494236581341-7d38b2e7d824.jpeg