aimee-vogelsang-106103 (1).jpg

Metode

 

Psykosyntese er en terapiform basert på samtale som ligger tett opp til tradisjonell psykologi, men blir ofte omtalt som en psykologi med sjel. Det er en helhetlig psykologi som innbefatter menneskets tanker, følelser, kropp og sjel. Det høyere selvets intensjon er alltid hovedfokuset i psykosyntesen. Dette er psykoterapi som tar menneskets intuisjon, spiritualitet og sjelelige aspekter på alvor. Metoden kan brukes både som en vei til selvutvikling og til behandling av psykiske lidelser.

Ved å gå regelmessig i samtaler vil dette bidra til at du tilegner deg et nytt syn på deg selv og andre, på fortid - nåtid - fremtid, og kunne føre til en aksept og syntese av alle delene av din personlighet.

Man gjør et viktig arbeid med seg selv når man går i terapi. Ikke bare for sin egen del, men også for de relasjonene man har. Mer bevissthet gir som regel mer trygghet og frihet.

 

Det vil tilrettelegge dine muligheter ved å:

  • Øke forståelsen av deg selv og andre.

  • Øke selvtilliten, slik at du kan være friere i deg selv og tydeligere for andre.

  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne.

  • Hente frem dine indre ressurser og oppdage flere valgmuligheter.

  • Oppleve deg selv og andre på en hel og ekte måte.

  • Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke.

  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve et mer helt og autentisk liv.

 
 
felipe-p-lima-rizo-397241.jpg

Intuisjon

Intuisjon betyr “å se”  eller “å betrakte noe”. Intuisjon er en tankeprosess som gir svar, en løsning eller en idè, uten anstrengelse og uten bevissthet om prosessen bak. Dette er en videreutvikling av vårt sanseapparat. I psykologien skilles det mellom intuitiv og analytisk tenkning. Ofte snakker vi om intuisjon som den sjette sansen. Men skal man være helt presis så er intuisjonen, rent evolusjonsmessig, den første sansen. Det er faktisk ikke mer enn et drøyt tiår siden man forsto sammenhengen mellom intuisjon som sans og det som kalles det enteriske nervesystem. Dette var den første måten vi, evolusjonsmessig (her snakker vi fra og med amøbestadiet…) tilegnet oss informasjon. Det finnes etter hvert hyllemeter med forskning, bøker og artikler som viser til at intuisjonen var vår første aktive måte å kommunisere på.

Jeg har et godt opptrent sanseapparat slik at jeg gjenkjenner subtile følelser i ansiktet til mennesker og leser de følelsesmessige aspektene ved en situasjon. Så for meg er min intuisjon et nyttig navigasjons - og arbeidsverktøy.

Det å “holde space” / “holde et hellig rom” for klienten er for meg en essensiell ting å gjøre. Dette er jo noe som gjøres på et energetisk plan. Det dreier seg om se/ møte og lytte til klienten med respekt og dybde til det som prøver å komme til uttrykk.

Jeg mener derfor at det er viktig for meg som behandler å være klar over mitt eget åndelig ståsted, da evnen til å bruke meg selv terapeutisk er særlig avgjørende.
Utgangspunktet for terapien er en terapeutisk samtale, og relasjon, mellom klient og terapeut. I psykosyntese benytter vi oss av drømmer, visualisering, bevisstgjøring av kroppen, etc. Metode og teknikk varierer i forhold til klientens behov og prosess.

 
gerome-viavant-217865.jpg

Samtaleterapi og coaching

Ser du lyset, eller ser du bare problemene?! Føler du at du står fast i livet og lurer på hva du skal? Er du hovedpersonen i ditt eget liv eller sitter du i baksetet og førersete er tomt? Dette er en rekke spørsmål som kan være en indikator på hvor i livet ditt du befinner deg. For å leve sitt liv til det fulle mener jeg det er viktig å erkjenne sitt eget ansvar og sine egne valg, for man må huske på at det å ikke velge er også et valg. Jeg tror all psykisk lidelse springer ut i fra eksistensiell smerte og denne kan lindres/ heles.

Av og til har vi alle et behov for å ta en ”time-out” fra hverdagen og reflektere over livet. Det kan være en personlig krise, vanskelige valg, en utfordrende arbeidssituasjon eller bare et udefinert behov for endring. Avhengig av ditt behov kan jeg tilby å være din samtalepartner.

Coachingen handler i hovedsak om å utforske hva klienten ønsker å oppnå i livet og hvordan vi kan gå fram for å tilfredsstille dens ønsker og behov. Ofte handler prosessen om å gi klienten nok motivasjon og handlekraft til å nå sine mål, men det er i og for seg ikke nødvendig å ha noen klare mål for å ha nytte av denne formen for coaching. Coachingen blir derfor et redskap for personlig utvikling og vekst.

 
unnamed-11.jpg

Mindfulness

Meditasjon er en teknikk, hvor det handler om å skifte posisjon fra å være ”offer” til ”observatør”. Istedenfor å leve et liv i pakt med sine tanker og følelser på hverdagslivets berg- og dalbane, trener man seg på å hvile i en mer observerende rolle til sitt eget indre liv.

Meditasjon trener opp vår oppmerksomhet på en måte som kan skape ”mer rom i oss selv”. Denne typen praksis kan være med på å avsløre at vårt ego, eller vårt psykiske operativsystem, ikke er noe annet enn en mental konstruksjon som binder oss til livet på en destruktiv måte. Meditasjon kan skape en dyp innsikt i tankene og følelsenes natur som sørger for at vi kan håndtere vårt indre liv på en bedre måte, og vi kan gjenerobre mental balanse og indre ro uten å fanges av destruktiv psykologisk programvare.

Mindfulness lærer deg til å bli mer tilstede og finne din retning i livet. Det er vel ikke uten grunn at depresjon er sykemeldingsgrunnlag nr.1 i Norge. Men hva er egentlig depresjon et symptom på? Jo, mange mennesker er så slitne og syke av stress og mestrings angst, at de kjenner seg maktesløse i forhold til hele eller deler av livet. Dette har gjort at de har mistet kontakten innover, som igjen skaper blokkeringer og sykdommer i kroppen.

Meditasjon vil gjøre deg mindre påvirket av stress i hverdagen, finne indre ro og håndtere forstyrrende tanker, følelser og reaksjoner, samt bedre din konsentrasjon og fokus. Dette vil gjøre at du kommer i kontakt med hvem du virkelig er, hva du virkelig vil, dine ressurser og hvordan du kan leve det livet du dypest ønsker å leve. Skape din virkelighet og det livet du vil.

 

photo-1493124071986-cccebebe4cc3.jpeg