photo-1457449482263-1caf240046cc-2.jpeg

Kontakt

 

Når livet oppleves vanskelig, er det godt og nødvendig å ha noen å snakke med. Å møte en profesjonell samtalepartner kan til tider være veldig viktig. Vi får hjelp til å legge fra oss det som er vanskelig, får fokus på det som er mulig, og får en medvandrer som går veien videre sammen med oss.

Det er kanskje nettopp dette du trenger, noen å snakke med, en uforpliktende samtale, eller det kan også være et tilbud til deg som har det vanskelig og ikke kan få den ønskede behandlingen gjennom offentlig sektor. Det er lange ventetider hos psykolog, å samtaleterapi kan være et godt alternativ for mange som sliter med de vanligste hverdagsproblemene/-krisene vi alle kan rammes av.

Jeg har selvfølgelig taushetsplikt som beskrevet i Lov om helsepersonell og Lov om alternativ behandling. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Jeg ønsker å være et supplement til det offentlige helsevesenet og ønsker å tilby tjenester utover det som er hjemlet i lovverket.

Ta kontakt med meg for en prat, jeg er fleksibel og kan gjerne sette sammen et pristilbud basert på type oppdrag og lengde om det er ønskelig.

 

Navn *
Navn
 

Oslo, Norway